Større problem enn narkotika

Ungdom drikker mer enn før og stadig flere jenter drikker.

Alkohol

Både i Farsund og Lyngdal er alkohol et større problem enn narkotika, viser kartlegging.

Foto: Skovdal & Skovdal / colourbox.com

Både i Farsund og Lyngdal er alkohol et større problem enn narkotika.

Ifølge en kartlegging i de to kommunene drikker ungdom oftere og mer enn før, og antall jenter som drikker er oppadgående.

Kartlegginga skal brukes til de to kommunenes arbeid med å lage en helheltlig handlingsplan for ruspolitikken, skriver Farsunds Avis.

I begge kommunene er det mindre ungdomsbråk i sentrum, men mer husbråk ved private fester.