Advarer mot fremmede sjødyr

Kystforskere har funnet flere fremmede arter i sjøen langs sørlandskysten og advarer mot fenomenet.

flatøsters og stillehavsøsters

Det er vanskelig å hindre spredningen av stillehavsøsters langs sørlandskysten.(arkivfoto)

Foto: Benedicte Goa Ludvigsen / NRK

Stillehavsøsters, japansk drivtang og platanlønn er nye arter som er registrert langs kysten av Aust-Agder, melder Fylkesmannen.

Det blir stadig registrert nye arter og forskerne advarer mot slike fremmede arter og planter i sjøen og på land.

En art som stillehavsøsters er på veg til å etablere seg og det er vanskelig å hindre videre utbredning, mener forskerne.

Direktoratet for Naturforvaltning er uroet over at stillehavsøsters har etablert seg langs sørlandskysten.

- Vi vil kartlegge konsekvensene dersom omfanget øker kraftig.

Det har seniorrådgiver Ingrid Bysveen i direktoratet tidligere uttalt til NRK Sørlandet.

Problemer for biologien

Fremmede arter blir nå registrert for å sette inn tiltak der det er mulig, men det er vanskelig å hindre videre utbredning, i følge fylkesmannens miljøvernavdeling.

Fremmede arter kan være skadelig for det biologiske mangfoldet som allerede finnes langs kysten.

Disse artenes økologiske risikovurderinger gjør at de er satt opp på en ”nasjonal svarteliste”.

Det er en oversikt over både nye og gamle arter. Den første arten i sjø som fikk oppmerksomhet var japansk drivtang og som første gang ble registrert i Aust-Agder.

Den finner vi i dag langs hele sørlandskysten og har blitt en ”problemart” ved båthavner.

I ferskvann finner vi ørekyten som også har blitt vanlig og en ”problemart” i forhold til ørreten i sørlandske vassdrag.

På land finnes for eksempel platanlønn som er så vanlig at vi ikke engang registrerer at den har utkonkurrert vår naturlige spisslønn.

Tiltak

Stillehavsøsters er en art som har negativ effekt på blåskjell og andre arter, og spredningen har skjedd gjennom akvakultur eller fiskerier og ser ut til å ha slått rot innenfor Tromlingene og Hovelandet i Arendal kommune.

I 2009 har miljøvernavdelingen hos fylkesmannen fått noe penger for tiltak mot fremmede arter. Arbeidet kommer i 2009 til å bli fokusert på planter og trær i verneområder og friluftsområder i fylket.