NRK Meny
Normal

Sp-topp mener vindmøller bør bekjempes

Førstekandidaten for Senterpartiet i Vest-Agder, Thor Jørgen Tjørhom mener at vindmøller forsøpler og gir liten miljøeffekt. I fredagens Valgscene på NRK Sørlandet tok han et oppgjør med statsstøtten som i dag brukes på dette.

Førstekandidaten for Senterpartiet i Vest-Agder, Thor Jørgen Tjørhom mener at vindmøller bør bekjempes. I fredagens Valgscene på NRK-Sørlandet tok han et oppgjør med statsstøtten i dag brukes på dette.

VIDEO: Se hele utspørringen av Senterpartiets stortingskandidat Thor Jørgen Tjørhom.

Tjørhom har vært ordfører i kraftkomunen Sirdal i åtte år, og han mener støtten som i dag gis til vindmøller av den rødgrønne regjeringen er for god.

– Disse pengene burde heller ha vært brukt på å fornye vannkraften, mener han.

– Forsøpler naturen

I følge Tjørom er det ikke lett å unngå at kommune bygger vindmøller, fordi ordningene er så gode.

Var det opp til han ville han ikke hatt en eneste vindmølle her i landet., men hvis kommunene absolutt vil ha dette, må det bli opp til dem, sa Tjørhom.

– Vindmøller har liten miljøeffekt, og forsøpler naturen, mener Sp-toppen.

– Lover raskere E-39 utbygging

I praten ble det også snakket om veibygging, og Tjørom innrømmet at han er lite fornøyd med dagens E-39 som han mener har gått ut på dato.

Han forstår at folk reagerer på at veien fremdeles er dårlig, til tross for at hans eget parti har sittet i regjering i åtte år og bl.a hatt samferdselsministeren.

– Det er klart vi sliter litt på dette med vei. Nå er det stort fokus på miljø og mye midler går til miljøvennlige fremkomstmidler.

Men nå lover Sp-toppen fortgang i i veibygginga.

– Ny firefeltsveg mellom Kristiansand og Vigeland skal stå ferdig innen ti år.

Tjørom kan derimot ikke love samme vegstandarden videre til Stavanger.

Han sier trafikktallene på denne strekningen foreløpig ikke er så høye der, så to og trefeltsvei er foreløpig mest aktuelt der.

– Men dette kan jo endre seg de neste årene. sier han.