– Vi må gjøre mye mer for å hindre ekstremisme

Kristiansand har utarbeidet en veileder for å forebygge radikalisering. Bystyrepolitiker Abdullahi Alason (Ap) mener kommunen må gjøre mye mer enn dette i kampen mot voldelig ekstremisme.

Abdullahi Alason (Ap) om ekstremisme

Abdullahi Alason mener kommunen må forberede seg på ekstremisme og radikalisering og fange det opp i en tidlig fase.

Foto: Geir Ingar Egeland / NRK

Politikerne i formannskapet i Kristiansand

Politikerne i formannskapet diskuterte ekstremisme og radikalisering i dagens møte.

Foto: Geir Ingar Egeland / NRK

Politikerne i formannskapet har tatt initiativ til et planverk og systemer for forebygging av radikalisering og ekstremisme.

I fjor ble det vedtatt å utarbeide en egen veileder for myndighetspersoner og hjelpeapparatet for å fange opp radikalisering på et tidlig tidspunkt.

– Starten på en rekke tiltak

Abdullahi Alason (Ap) mener veilederen er viktig og nødvendig, men sier kommunen må gjøre mye mer enn dette for å forebygge og hindre radikalisering.

Abdullahi Alason

Abdullahi Alason (Ap) mener man må gjøre mye mer i kampen mot ekstremisme.

Foto: Geir Ingar Egeland / NRK

– Veilederen er starten på en rekke tiltak som må gjennomføres for at man skal lykkes i kampen mot ekstremisme og for ytringsfrihet og vår trygghet, sier Alason.

Han sier arbeidet mot ekstreme holdninger og radikalisering ikke er sluttført selv om kommunen har laget denne veilederen.

– Nei, dette er bare begynnelsen. Vi vet at mange av dem som blir radikalisert er mennesker som har falt utenfor samfunnet. Spørsmålet er hvordan vi tar de inn igjen, sier han.

Alason mener hele befolkningen må engasjeres for å hindre ekstremisme.

– Det er viktig å bevisstgjøre de som jobber i kommunen, men det er ikke nok. Nå må vi gå ut og se på hvordan vi kan involvere befolkningen. For det er de som er viktigste verktøy i kampen mot ekstremisme.

– Er ekstremisme og radikalisering et problem i Kristiansand?

– Nei, vi har vært heldige. Men det betyr ikke at vi ikke bør være smarte og ta steget med en gang. Vi vil forberede oss og vil gjerne fange det opp i en tidlig fase, sier han.

Kan fort havne i kommuneskuffen

Tor S. Utsogn

Tor S. Utsogn frykter at ekstremisme-veilederen havner i skuffer og skap på kommunekontorene.

Foto: Geir Ingar Egeland / NRK

Gruppeleder for Frp Tor S. Utsogn sier det er viktig å ha en konkret veileder for kommunalt ansatte med hva man skal gjøre for å hindre ekstremisme og radikalisering, og hvordan man skal melde fra.

Men han frykter at den nye veilederen vil havne i kommunale skuffer og skap, og ikke bli et nyttig redskap mot ekstremisme.

– Det er den store faren med en slik veileder. Så her blir det opp til den enkelte leder i etatene å undervise i bruken av veilederen og sørge for å formidle hvor viktig den er, sier Utsogn.

Abdullahi Alason (Ap) mener kommunen må forberede seg på ekstremisme og radikalisering og fange det opp i en tidlig fase.

Se intervjuet med Abdullahi Alason (Ap) om ekstremisme.

Gruppeleder for Frp Tor S. Utsogn frykter at en ny veileder om forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme skal havne i kommunale skuffer og skap og ikke bli et nyttig redskap.

Se intervjuet med Tor S. Utsogn (Frp) om forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme.