Hopp til innhold

– Uendelig med skatter under vann

En rekke skipsvrak ligger skjult under havoverflaten langs sørlandskysten. Og sannsynligheten for at de inneholder gull og sølv er stor.

Skipsvrak

Mange dykkere leter stadig etter den store skatten. Men selv om sannsynligheten for at det ligger sølv og gull på havbunnen er stor, er det vanskelig å finne.

Foto: Norsk Maritimt Museum

– Det er uendelig mange skatter igjen å finne. De ligger nok over alt, sier Venche Moe, utvalgsleder for kulturminner under vann i Norges dykkerforbund.

Selv om ny teknolologi gjør at man finner stadig flere skip, er de fleste vrakene ennå ikke funnet.

– Sannsynligheten for at det ligger båter der ute med gull og sølv er veldig stor, men sannsynligheten for å finne dem er liten, sier Moe.

Mange som leter

I vårt distrikt er det mange dykkerklubber, og medlemmene i disse leter stadig etter vrak på bunnen.

– De søker i arkivet og leter etter kilder, samtidig som de fysisk er ute og leter etter skatter. Mange skip har gått ned på kjente posisjoner og det foreligger både skriftlige og muntlige kilder om hvor.

– Nå begynner man å lete med sidesonarer og ubemannede miniubåter, og da vil de finne mye mer. Men det er uendelig mye å ta av og det er mange tilfeldigheter som gjør at noen vrak blir funnet, sier Moe.

Hun forteller at man for kort tid siden sjekket sjøledningen som ligger mellom Danmark og Norge, og i den forbindelse fant man flere vrak som lå oppå selve sjøledningen.

– Det er tilfeldigheter som gjør at slike ting blir oppdaget.

Mye feilnavigering

Moe vil ikke gjette hvor mange vrak som ligger langs kysten.

– Det går ikke an. Fra 1500-tallet var sjøen den store hovedfartsåren mellom de baltiske landene og kontinentet, og feilnavigasjonen var veldig stor. Avvikene på det de trodde var rett vei var så stor at de gikk på grunn i Norge når de egentlig skulle til Danmark og motsatt.

Når skip forliser i dag, kjenner man skipene og vet akkurat hva de er lastet med. Nå er det mer snakk om å berge dem og ta dem opp.

– Når det gjelder eldre skip er det mer angivelser av hva som var i lasten, og man kan overraskende finne stor mengder gull og sølv.

Statens skatter

Da Rundefunnet ble gjort i 1972 av tre sportsdykkere, ble de tre dykkende skattejegerne rike av funnet.

Bilete av rundeskatten

57 000 gull- og sølvmynter ble funnet i Rundefunnet av dykkere i 1972.

Foto: NTB-arkiv / Scanpix

Det nederlandske skipet Akerendam forliste på nordspissen av Runde i 1725 etter en storm. Skipet var lastet med 19 pengekister med gull- og sølvmynter.

Skatten de tre dykkerne fant, som er Norges største myntfunn, består av rundt 57 000 gull- og sølvmynter.

Men det var det siste store scoopet, for etter dette kom det en regel om at skip eldre enn 100 år er statens eindom om ikke annen eier er kjent.

Tilsvarende lover har de fleste andre land. Likevel letes det, dels fordi ekspedisjonene kjøper opp retten til vrakene, i håp om å finne den store skatten.