– Nye arbeidsplasser viktigst

Ordførerne i Setesdal mener nye arbeidsplasser er viktigst for å opprettholde folketallet i dalen. – Hvis vi klarer å skaffe jobber, kommer folk, sa Bykle-ordfører Jon Rolf Næss i regionrådet. Debatten viste at nedgangen i folketallet bekymrer ordførerne i Setesdal.