NRK Meny
Normal

Har ikke hatt så få anmeldelser på ti år

Antall anmeldelser for legemsfornærmelser og beskadigelser i Agder politidistrikt i 2014 er det laveste på ti år.

Politi

Det færre politianmeldte voldssaker i 2014, sammenlignet med tidligere år.

Foto: Eliassen, Håkon / Håkon Eliassen/NRK

Det kommer frem i Agder-politiets årsstatistikk for 2014.

Mer politi på utestedene i helgene er årsaken til at antall anmeldelser for vold har gått ned i byene på Sørlandet, mener politiet.

Kirsten Lindeberg

Politimester Kirsten Lindeberg.

Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Færre ble rammet av vold i det offentlige rom i Agder i 2014. Til sammen ble det registrert 861 anmeldelser for legemsfornærmelser og beskadigelser i Agder politidistrikt.

Det er en reduksjon på 40 saker siste år, som utgjør – 4,4 prosent. Det er størst nedgang i de alvorligste voldssakene.

Inn på utestedet

– Vi vet at de fleste anmeldelsene er knyttet til utelivet i sentrumsområder natt til lørdag og søndag. Vi har derfor hatt fokus på å ha fotpatruljer i sentrum, som også går inn på utestedene, sier en fornøyd politimester Kirsten Lindeberg til NRK.

Hun mener prosjektet kalt «Ansvarlig Alkoholhåndtering Kristiansand», der kommunen, skjenkebransjen, politiet og Arbeidstilsynet har gått sammen om å endre og forbedre byens skjenkepolitikk er noe av årsaken til nedgangen.

Agder politidistrikt hadde i 2014 en oppklaringsprosent på 45,2 prosent, mens landsgjennomsnittet lå på 39 prosent. Politimesteren sier det viser at dyktige politifolk og jurister samarbeider godt.

– Det viser at de ansatte hos oss jobber godt. Det viser at vi kommer raskt i gang med straks-etterforskning og at vi organiserer etterforskningsarbeidet på en god måte, sier Lindeberg.

– Dette er den nest høyeste oppklaringsprosenten vi har hatt i Agder politidistrikt noen sinne, Lindeberg.

Dekktyver fortsatt på frifot

I 2014 ble det anmeldt 283 grove tyverier fra villa, og 84 grove tyverier fra leiligheter i Agder politidistrikt. Dette er en liten nedgang fra 2013. Samtidig ble flere utsatt for tyverier fra garasjer.

I 2014 ble det anmeldt 256 grove og simple tyverier fra garasje mot 162 i 2013. Dette er en økning på 45,9 prosent. Mange av disse forholdene er knyttet til en bølge av dekktyverier i den østlige delen av politidistriktet høsten 2014. Disse er fortsatt ikke oppklart.

– Garasjetyveriene blir nå gjennomgått nøye og analysert. Vi håper å få oppklart hvem som står bak disse i tiden som kommer, sier Lindeberg.

Økning i seksualforbrytelser

Det ble registrert til sammen 266 seksualforbrytelser i Agder i 2014. Dette er det høyeste tallet de siste 10 årene.

Antall voldtekter holder seg stabilt med en svak økning siste tre år. I 2014 ble det anmeldt 69 voldtekter eller forsøk på voldtekter i Agder.