Opererte to ganger - ble ikke bra

Anne Gina Pedersen (25) fikk albuen operert to ganger ved Sørlandet sykehus Kristiansand, men ble ikke bra. Først da hun fikk operasjon i Oslo fungerte armen igjen.

For to år siden knuste Anne Gina Pedersen albuen og fikk beskjed om at det var et fint brudd. To uker seinere viste nye bilder at det ikke var et fint brudd likevel. Så ble hun operert to ganger ved Sørlandet sykehus i Kristiansand.
Anne Gina Pedersen fikk nå beskjed om å vente seks til tolv måneder fordi legene da mente albuen ville bli bedre. Det ble den ikke. Andre leger oppfordret så Gina til å ta en reoperasjon på et annet sykehus. Tredje operasjon tok hun på Rikshospitalet i Oslo. Nå er hun smertefri og albuen er så og si optimal.

Anne Gina Pedersen måtte operere albuen to ganger ved Sørlandet sykehus i Kristiansand, men hun ble ikke bra før hun fikk en operasjon i Oslo.

– Behandlingen var jo ikke vellykket, så jeg er ikke fornøyd i det hele tatt, sier hun til NRK.no.

Knuste albuen

Anne Gina Pedersen fra Kristiansand er en av pasientene ved Sørlandet sykehus som har vært nødt til å operere flere ganger.

Da hun knuste albuen i 2012, tok hun et røntgenbilde på sykehuset i Kristiansand. Der sa de at det var et fint brudd.

Men ti dager senere tok hun et nytt bilde, og da var beskjeden den motsatte, at bruddet ikke var så fint.

Armen til Pedersen

Anne Gina Pedersen viser frem armen hun skadet i 2012.

Foto: NRK

Dermed ble hun operert ved sykehuset noen dager senere.

Men operasjonen var ikke vellykket, og hun måtte bli operert enda en gang noen dager senere.

– Det var en plate med sju skruer som skulle flyttes under den andre operasjonen. Men operasjonen var mislykket, sier Pedersen til NRK.

Fikk beskjed om å trene

Dermed hadde Pedersen to operasjoner bak seg, uten å bli bra i armen.

– Jeg hadde svingradius på 10 grader på albuen, mot normale 90, sier hun.

Pedersen fikk beskjed om at dette ville gå seg til, og at de skulle se på armen igjen etter 6–12 måneder.

Hun fikk beskjed om å fortsette å trene seg opp, men det hjalp ikke, og ingen klarte å gjøre noe med det.

Underveis var hun også vært fortvilet over informasjonen hun fikk av de forskjellige involverte i Kristiansand.

– Jeg fikk beskjed om at jeg kanskje måtte ha protese, mens andre sa at dette aldri var en problemstilling, sier Pedersen.

– Informasjonen var veldig blandet, og det var mye frem og tilbake, sier hun.

En av mange

Anne Gina Pedersen fra Kristiansand er bare en av flere pasienter som har opplevd liknende.

Onsdag fortalte NRK at en rekke pasienter ved Sørlandet sykehus har blitt operert på nytt på grunn av manglende kunnskap og svakt kirurgisk håndverk.

Geir Bøhler

Klinikksjef Geir Bøhler sier de nå vil gå gjennom alle bruddbehandlinger med avvik ved de ortopediske avdelingene de siste to årene. (Arkiv).

Foto: Leif Dalen / NRK

Sørlandet sykehus skal nå granske alle bruddbehandlinger med avvik ved de ortopediske avdelingene de siste to årene.

– Utgangspunktet for denne gjennomgangen er fire ortopediske operasjoner som er utført ved sykehuset i Flekkefjord, sier klinikksjef Geir Bøhler.

– Vi slår oss ikke til ro med dette. Vi skal gå gjennom bruddbehandlingen og de avvikssakene vi har fått meldt de siste to årene for å få en oversikt, sier Bøhler.

Jeg fikk jo beskjed om at jeg kanskje måtte ha protese, men andre sa at dette aldri var en problemstilling

Anne Gina Pedersen

Vurderte å gå til sak

Da Anne Gina Pedersen ikke ble bedre, og fortvilelsen ble for stor, kontaktet hun Help 24 i Oslo.

De mente at det som hadde vært gjort i Kristiansand ikke var godt nok, og de var kritiske til det som hadde skjedd.

Da ble hun operert ved Rikshospitalet i Oslo med et mye bedre resultat.

Hun vurderte å saksøke Sørlandet sykehus for å få erstatning, og ville gjort det om ikke Rikshospitalet hadde klart å rette opp feilen såpass bra.

– Hadde det ikke gått så bra hadde jeg søkt om erstatning for mye feilinformasjon og to feilbehandlinger, sier hun.

I dag er hun kritisk til at to ortopeder kan ha vidt forskjellig oppfatning av en skade.

Hun er spesielt kritisk til at Sørlandet sykehus ikke tok ansvar for egne feil, og at de, ifølge henne, forsøkte å bortforklare dette med at hun måtte trene mer.

NRK vært i kontakt med Sørlandet sykehus, men de ønsker ikke å kommentere denne enkeltsaken.