– Kjøpesentre er miljøvennlige

Dosent i økonomi ved Universitetet i Agder, Karl Robertsen, mener kjøpesentre som Sørlandssenteret er miljøvennlige.

Sørlandssenteret oversikt
Foto: Thon Eiendom / NRK

– Et kjøpesenter kan i mange tilfeller være grønn handel. Hvis du gjør én biltur til et senter hvor du kan gjøre mange handler, kutter du alle bilturene du kunne gjort til enkeltbutikker som ligger spredt rundt omkring, sier Robertsen.

Karl Robertsen

Dosent i økonomi ved Universitetet i Agder, Karl Robertsen.

Foto: Anne Torhild Nilsen / NRK

Påstanden står i sterk kontrast til hvordan miljøbevegelsen tradisjonelt ser på etablering av kjøpesetre utenfor byene, hvor man er avhengig av bil for å gjøre innkjøp.

Forslag til ny statlig planbestemmelse for lokalisering av kjøpesentre fra forrige regjering er for tiden ute på høring. Den vil hindre bygging av kjøpesentre på over 3000 kvadratmeter utenfor byene, med reduserte klimautslipp som et av hovedargumentene.

Etter utvidelsen er Sørlandssenteret blitt landets største, med et areal på hele 110 000 kvadratmeter. Senteret rommer totalt 195 butikker.

Netthandel belaster også miljøet

Robertson tror også kjøpesentre kan være mer gunstige til distribusjon av varer enn netthandel, både økonomisk og miljømessig.

– Alt som handles på nett må bli sendt vare for vare via posten. Det kan være forholdsvis dyrt for både avsender og mottaker, sier Robertsen.

Er det verre for miljøet å sende det i posten enn å handle det på et senter?

– Der gjelder en enkel tommelfingerregel; jo mer det koster, jo verre er det for miljøet å sende det, sier Robertsen.

Lang levetid

Robertson spår Sørlandssenteret lang levetid, selv om nordmenn handler stadig mer på nett.

– Sørlandssenteret tilbyr folk noe helt annet enn netthandelen. Har kan du kjøpe mange forskjellige ting i mange forskjellige butikker, og du kan ha andre opplevelser i tillegg. Du kan drive «vindu-shopping», ta med ungene og bestemor, du kan spise der og kanskje få litt underholdning etter hvert også. At man kan ha en sosial stund på kjøpesenteret viser seg å være mye av tiltrekningskreften til slike sentre, sier Robertsen.

Store butikkjeder som finnes på Sørlandssenteret har også nettsider og Robertson tror vi kommer til å se et økende samspill mellom nett og butikk.

– Det er allerede i dag et samspill mellom nettet og sentre, og her ligger sikkert mange flere markedsmuligheter ingen har tenkt på ennå, sier Robertson.

Se hvordan Sørlandssenteret blir etter en større ombygging og utvidelse.

Se nye Sørlandssenteret