– Jeg er merket for livet

Forsikringsselskapet nekter å utbetale erstatning etter at Jan Torkildsen mistet helseattest og jobb i Nordsjøen. Dette til tross for at Finansklagenemnda har gitt han medhold i saken. Nå går Torkildsen til retten med kravet.

Jan Torkildsen kjøpte lisensforsikring, men fikk ikke utbetalt summen. Han er nå i tvist med forsikringsselskapet Tryg.