– Gode erfaringer

– Jeg har gode erfaringer med hvordan overgrepsmottaket har fungert, sier seksjonsleder Benedikte Severinsen. Tidligere var det legevakten i Kristiansand og Arendal som tok hånd om slike saker, til det ble slått sammen på Sørlandet sykehus.

– Jeg har gode erfaringer med hvordan overgrepsmottaket har fungert, sier seksjonsleder Benedikte Severinsen.