– Fengsel var viktigst

Stortingsrepresentant Gisle Meidinger Saudland (FrP) er fornøyd med at bevilgningene til fengsler nå er på plass i forslaget til statsbudsjettet.

Gisle Meidinger Saudland (FrP) er fornøyd med ad bevilgningene til nye veier nå er på plass i statsbudsjettet.