Mener man må tolerere at gårdsbruk blir stående tomme

Fylkesordfører Bjørgulv Sverdrup Lund mener man bare må innse at det vil forbli mange mørke vinduer i Setesdal.

Gårdsbruk i Setesdal

Mange gårdsbruk i Setesdal står tomme. Man må bare godta at folk ikke vil selge, mener fylkesordfører Bjørgulv Sverdrup Lund i Aust-Agder.

Foto: Kari Jeppestøl Arntzen / NRK

– Folketallsutviklinga i Setesdal, og særlig i Bygland og Valle, har vært kritisk i flere tiår og spesielt de siste 15 årene. Jeg tror vi må innse at det skal store omveltninger til om man skal snu utviklinga på disse stedene, sier Sverdrup Lund.

Bjørgulv Sverdrup Lund

Fylkesordfører Bjørgulv Sverdrup Lund tror prisen på landbrukseiendommer må opp for at flere skal være interessert i å selge.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Flere frykter at mange lokalsamfunn står i fare for å dø ut i Setesdal, blant annet fordi mange ikke vil selge ubebodde gårdsbruk de eier.

Sverdrup Lund sier det ikke er tvil om at lokalsamfunnene i Setesdal og mange andre små plasser er under sterkt press.

– Å kunne fått en attraktiv bolig i form av et småbruk, er noe som kunne ha motvirket dette. Men nå viser det seg at folk ikke ønsker å selge. Det er en realitet jeg bare tror man rett og slett må forholde seg til.

Vil ikke selge

For å hindre fraflytting, ville Valle kommune prøve å bosette rundt 100 småbruk som ikke ble drevet gjennom det tre år lange Småbruksprosjektet.

Femti familier var interessert i å kjøpe småbruk, men nesten ingen ville selge.

Næringsutvikler Rune Ingebretsen i Valle måtte bare konstatere at mange eiere heller vil la bruket stå og råtne enn at det forsvinner ut av slekta.

Prosjektet medvirket til at 15 objekt ble lagt ut for salg, ble overdradd innen familien, eller leid ut. Resultatet av dette ble 25 nye innbyggere.

– Nyttig prosjekt

Selv om Småbruksprosjektet ikke skaffet så mage nye innbyggere som ønsket til Valle, mener ikke fylkesordføreren av prosjektet var bortkastet.

Han mener prosjektet har vært vellykket i forhold til å finne ut om folk er villige til å selge eiendommene.

– Folk vil ikke selge, og dét har det jo vært nyttig å finne ut gjennom dette prosjektet. Konsekvensen er at vi ikke får lys i vinduene i mange av disse veldig fine brukene, sier Sverdrup Lund.

Han tror prisen på landbrukseiendommer må opp for at flere skal være interessert i å selge.

– Jeg har sans for at man må ha frivillighet på dette, og jeg tror prisen må opp, slik at det blir mer fristende for dem som sitter på brukene å selge dem. De som er villige til å betale den reelle verdien, er også motiverte for å gjøre noe ut av mulighetene og kan bidra med kreativitet og utvikling.

Ingen enkle løsninger

Fylkesordføreren i Aust-Agder mener det er viktig å få i gang omsetning av landbrukseiendommer, men mener det ikke finnes noen kjappe løsninger for å få det til.

– Dette prosjektet har i grunnen vist hvor vanskelig det er å formidle landbrukseiendommer. Jeg tror at det er hvor attraktivt det er å selge som avgjør hvor stor omsetningen blir framover.