– Er mulig å snu

Stortingspolitiker Hans Fredrik Grøvan (KrF) mener det er argumenter for å beholde Forsvaret på Kjevik. I likhet med flere andre politikere varsler han videre kamp.

Hans Fredrik Grøvan er gjest i studio under dagens TV-Sending for å snakke om om Regjeringens forslag om å legge ned Forsvarets skolesenter på Kjevik.