– Enslige mindreårige asylsøkere får for dårlig tilbud

Norsk organisasjon for asylsøkere, NOAS, mener norske myndigheter diskriminerer mindreårige asylsøkere i aldersgruppen 15-18 år.

Enslige, mindreårige asylsøkere i Gjerstad

Asylsøkere fra mottaket i Gjerstad etter ulykken som skjedde i går.

Foto: Elisabeth Grosvold

Mona Reigstad Dabour

Mona Reigstad Dabour er rådgiver i Norsk organisasjon for asylsøkere, NOAS.

Foto: NRK

– Det skjer en forskjellbehandling mellom enslige mindreårige over 15 år og de under 15 år, sier rådgiver i Norsk organisasjon for asylsøkere, Mona Reigstad Dabour til NRK.

Asylsøkere under 15 år ivaretas av barnevernet. Barn over 15 år bor på mottak som UDI har ansvar for.

15-åringen som ble meldt savnet i Gjerstadvannet i går bodde på et mottak UDI administrerer.

– Får ikke godt nok tilbud

En person ble funnet død i Gjerstadvannet onsdag. Det er foreløpig ikke bekreftet om det er den savnede 15-åringen som er funnet.

Reigstad Dabour sier at tilbudet for enslige mindreårige asylsøkere som bor på på UDI sine mottak, ikke er godt nok.

– Det er stor forskjell på tilbudet de to gruppene får. Det gjelder både krav til bemanning og krav til kompetanse for dem som jobber med de ulike gruppene. De som er over 15 år får ikke så godt tilbud som de under 15 år gjør.

Reigstad Dabour peker blant annet på at mange barn har traumatiske erfaringer med seg fra hjemlandet. Hun mener disse har et stor behov for tett oppfølging. På asylmottakene er det ikke tilstrekkelig med voksne som kan ivareta dem, mener hun.

Asylmottaket

Det bor 30 mindreårige asylsøkere på mottaket i Gjerstad der 15-åringen bodde.

Foto: Siv Kristin Sællmann / NRK

Flere mindreårige

Dabour er også bekymret over at mange unge, enslige asylsøkere forsvinner fra mottakene. Spesielt gjelder dette dem som har fått midlertidig opphold fram til de er 18 år.

Hun mener mange forsvinninger kunne vært unngått dersom de hadde hatt bedre oppfølging fra mottaket.

– Dette er et økonomisk spørsmål. Det skjer er en økonomisk bortprioritering av den gruppen av barn og unge i Norge som kanskje er mest sårbar.

Den siste tiden har det vært en sterk økning i antall mindreårige som kommer til Norge. Hittil i år er det kommet mer enn 1300 enslige mindreårige.

– Det er ikke noe helt nytt at det i perioder kommer mange mindreårige. Men likevel ser vi at norske myndigheter ikke er godt nok forberedt. Mottakskapasiteten er sprengt, og de mindreårige må flytte oftere enn tidligere. Det skaper igjen ustabilitet for de sårbare ungdommene, sier hun.

Det skjer er en økonomisk bortprioritering av den gruppen av barn og unge i Norge som kanskje er mest sårbar.

Rådgiver i Norsk organisasjon for asylsøkere, Mona Reigstad Dabour

– De blir godt ivaretatt

Direktør i UDI region sør, Tormod Stavenes, mener de møter de unge asylsøkerne på en god måte sett i forhold til de har.

– Vi vet det er en sårbar gruppe. Jeg mener vi løser dette bra med de ressursene vi har og de premissene som politikerne har satt. Erfaringene vi har med våre mottak i landsdelen er gode, sier Stavenes.

Han mener det er et satsingsområde å følge opp de unge asylsøkerne som er over 15 år. Stavenes sier mottakene har lang erfaring i å ta i mot unge asylsøkere.

– Når vi ser på tjenestetilbudet vårt, så gir vi et godt tilbud til enslige asylsøkere over 15 år, mener regiondirektøren.

Asylmottaket i Gjerstad der den afghanske 15-åringen bodde vil ikke kommentere saken.

Siste nytt fra NRK Sørlandet

Avbrøt intervjuet i gledesrus: – Jeg kan ikke tro det