– Elektroniske feil var medvirkende årsak

Statens Havarikommisjon for Transport (SHT) har slått fast at elektroniske feil var medvirkende årsak til møteulykken i Flekkefjord der en vogntogsjåfør ble alvorlig skadet.

Flikka ulykke trailere

To vogntog var involvert i ulykken ved Flikka i Flekkefjord den 22. oktober 2014. En av sjåførene ble hardt skadet.

Foto: Lars Gunnar Eie / NRK

To vogntog var involvert i ulykken som skjedde ved Flikka i Flekkefjord i oktober i fjor. Den ene sjåføren ble alvorlig skadet og mistet ett ben.

I september i år ble en polsk sjåfør dømt i saken. Vogntoget han kjørte, skrenset over i motsatt kjørebane og traff et møtende vogntog.

Elektroniske feil var medvirkende årsak

I rapporten Statens Havarikommisjon for Transport (SHT) har kommet med i forbindelse med ulykken, blir det slått fast at det var elektroniske feil på tilhengerens bremsesystem.

Ifølge SHT var denne feilen en medvirkende årsak til at ulykken.

Feilen ble gjort synlig for føreren ved at en gul varsellampe lyste.

SHT har konkludert med at varselet ikke informerte godt nok om den reelle risikoen ved å kjøre med denne feilen. De mener at en gul varsellampe på førerdisplayet er en for svak barriere for slike alvorlige feil.

Funnene skal ha likhetstrekk med liknende feil som er avdekket i tidligere undersøkelser gjort av SHT.

Erklærte seg ikke skyldig

I september i år ble den polske sjåføren dømt til 45 dagers fengsel. I tillegg ble han dømt til å betale 75.000 kroner i oppreisningserstatning til den andre vogntogsjåføren. Han fikk også kjøreforbud i Norge i to år.

Retten mente at den polske sjåføren handlet grovt uaktsomt ved å holde for høy hastighet da han kjørte inn i en sving.

Sjåføren selv mente at han ikke hadde kjørt uaktsomt.

Vitner som kjørte bak vogntoget har forklart at vogntoget kjørte aggressivt og vinglete på en svingete strekningen før ulykken skjedde.

Skal gå gjennom slike feil

Som følge av undersøkelsen har SHT gitt en sikkerhetstilråding, som innebærer at Statens vegvesen i samarbeid med kjøretøy- og transportbransjen, skal gjennomgå og forberede barrierene som kan forhindre at elektroniske feil på bremsesystem bidrar til ulykker.

To vogntog kolliderte på E39.