NRK Meny

– Dette blir veldig bra

Stortingsrepresentant Åse Michaelsen tror en sammenslåing av fylkesmannsembetene i Agder vil styrke Sørlandet. Hun vil ikke spekulere i om dette er første skritt på veien til å slå sammen fylkene.