– Agder som et grønt batteri

Agder-fylkene går foran i regjeringens klimamål. Klima- og miljøministeren trekker særlig frem Eyde-nettverksbedriftene for deres miljøbevisste tankegang.

Tine Sundtoft

Agder er godt rustet for regjeringens klimamål, mener klima- og miljøminister Tine Sundtoft.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

– Regjeringens klimamål blir spennende for Agder-fylkene, mener klima- og miljøminister Tine Sundtoft.

Denne uka ble det kjent at regjeringen vil kutte norske utslipp med 40 prosent fram mot 2030.

Et grønt batteri

Sundtoft peker på at prosessindustribedriftene i Eyde-nettverket er viktige.

– Det Eyde-nettverket jobber med på Agder for og reduserer sine utslipp, det må de gjøre mer av. De er godt i gang med å være et grønt batteri, sier Sundtoft.

I helgen er ministeren i Arendal i forbindelse med Aust-Agder Høyres årsmøte. Fredag var hun hovedtaler sammen med statsminister Erna Solberg da Aust- og Vest-Agder Høyre hadde felles fylkesårsmøtearrangement.

– Vi har lagt frem stortingsmeldingen om hvordan vi skal reduserer utslipp i Norge med 40 prosent frem mot 2030. Skal vi klare det så må vi produsere rent, sier Sundtoft.

Hyller prosessindustrien

– Prosessindustrien på Ager har vist at de klarer å endre seg og redusere utslipp, presiserer ministeren.

Sundtoft er opptatt av at landsdelen har kompetansen og de gode bedriftsledere som vil klare denne omstillingen.

– Det er nå utviklingsprosjekter innenfor miljøteknologi i denne landsdelen på 1,2 milliarder kroner, det illustrerer en landsdel som har skjønt at denne endringen kommer, sier ministeren.

Utfordrer lokalpolitikerne

Ministeren er opptatt av at kommunene må legge planer for hvordan vi skal redusere transportbehovene.

– Vi må bygge høyere og tettere også i vår landsdel, med mer kompakte byer. Lokalpolitikerne må være med på det grønne skiftet, sier Sundtoft.

Betyr det at Agder står godt rustet for det grønne skiftet?

– Jeg mener at vi står støtt med mye bra teknologi innenfor leverandørindustrien i oljen, som raskt kan endre seg til andre næringer når det nå blir behov for det, sier Sundtoft.

– At Agder fikk halvparten av miljøteknologiordningen til Innovasjon Norge i 2013, fordi offensive bedrifter som vil være med, viser at grunnlaget er godt i vår landsdel, avslutter hun.