NRK Meny
Normal

5700 har fått studieplass

Universitet i Agder fortsetter å øke tallet på studenter. 5 700 søkere har til nå fått tilbud om plass ved UiA

Universitetet i Agder

Tilbud til 5 700 studenter i samordnet og lokalt opptak

Foto: Jan Inge Thomassen / NRK

Det har vært en økning i antall gode søkere til studier ved Universitetet i Agder, og det medfører høyere poenggrenser og ventelister på flere studier.

5 700 studenter har fått tilbud om plass ved Campus i Kristiansand og Campus Grimstad til sammen.

Studiedirektør Bjørn Monstad er fornøyd med tallene og tror skolen er i ferd med å etablere seg som et godt universitetstilbud.

Pedagogikk vanskeligst

3849 søkere har fått tilbud om studieplass ved UiA gjennom Samordna opptak nå per 20. juli. I fjor var det 3593 søkere som fikk tilbud om studieplass i førsteopptaket. Det gir et pluss på 256 tilbud om studieplass. I tillegg kommer søkere som får tilbud om studieplass i lokalt opptak, for eksempel rettsvitenskap (jus).

– Disse tallene bekrefter de positive veksttrender som vi har sett de siste årene, sier studiedirektør Bjørn J. Monstad.

I fjor var det bachelorstudiet i “Ernæring, mat og kultur” som var vanskeligst å komme inn på ved UiA, med minimum 53,1 poeng ved førsteopptaket. I år er det årsstudiet i pedagogikk som er vanskeligst, med 51,2 poeng.

Trangt om plassen

Opning av Campus Grimstad

Studiestart ved Campus Grimstad i fjor – nå begynner det å bli trangt.

Foto: Knut Knudsen Eigeland/NRK

Fordelt på campusene er det i alt 1433 som har fått tilbud om opptak via lokalt (678) og Samordna opptak (755) på Campus Grimstad. 598 av tilbudene har gått til kvinner. I tillegg kommer alle studentene som er der fra før – noe som kan tyde på at det snart begynner å bli trangere om plassen i nybygget som ble satt opp for 2500 studenter.

Tallene for Campus Kristiansand inkluderer desentraliserte tilbud – men 4279 har fått tilbud om studieplass via Samordna (3094) og lokale opptak (1185). Her er 2724 av tilbudene gitt til kvinner. I Kristiansand er kapasiteten utnyttet svært godt.

– Veksten i studenttallet er ønsket, sier studiedirektør Bjørn J. Monstad, som legger til at det fortsatt er gode muligheter for kvalifiserte søkere, etter hvert som ledige plasser legges ut på Restetorget.

Jus og Human Resources

To nye studier ved UiA ble klare så sent at de ikke rakk påmeldingsfristen til samordna opptak – bachelorstudiet i rettsvitenskap (jus) og årsstudiet i “HR og organisasjonsutvikling”. Begge studiene hadde mange søkere og har nå lange ventelister.

338 søkte Rettsvitenskap – 106 har fått tilbud om opptak – 77 av disse er kvinner. “HR og organisasjonsutvikling” hadde 113 søkere, 25 har fått tilbud om plass – 21 av disse er kvinner.