Ny rapport om universiteter og høgskoler: Trakassering, overgrep og mobbing

Nesten 300 ansatte ved universiteter og høgskoler oppgir at de har opplevd seksuell trakassering på jobb det siste året. 18 ansatte sier de har blitt utsatt for seksuelle overgrep mens de har vært på jobb.

Universitetet i Agder

Universitetet i Agder, Universitetet i Oslo og Kunsthøgskolen i Oslo er initiativtakerne til undersøkelsen.

Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Det kommer frem i en omfattende kartlegging utført av Ipsos AS på vegne av initiativtakerne Universitetet i Agder, Universitetet i Oslo og Kunsthøgskolen i Oslo.

– Dette er helt uakseptabelt. Det viser med all tydelighet hvor viktig det er at universiteter og høgskoler må gjøre enda mer for å bekjempe trakassering, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø.

Iselin Nybø

Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø mener det er spesielt alvorlig at mange har opplevd

Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

I vår ble det gjennomført en kartlegging blant ansatte på universiteter og høgskoler i Norge for å kartlegge omfang og frekvens av mobbing, trakassering og seksuell trakassering på arbeidsplassen. 17.984 personer har svart, det vil si 43 prosent av de spurte.

I dag ble undersøkelsen presentert i Kunnskapsdepartementet i Oslo.

Beklager sterkt

299 personer oppgir å ha blitt utsatt for seksuell trakassering på arbeidsplassen sin i løpet av de siste 12 månedene.

18 personer sier at de har blitt utsatt for seksuelle overgrep mens de har vært på jobb.

– Funnene er svært alvorlige, aller mest for dem som er rammet. Vi beklager sterkt at ansatte har blitt utsatt for mobbing, trakassering og seksuell trakassering. Funnene er også alvorlige for arbeidsfellesskapet. Det forplikter oss til å fortsette arbeidet med holdninger, kultur og etikk på vår egen arbeidsplass, sier Dag Rune Olsen, styreleder for Universitets- og høgskolerådet.

– Jeg er veldig skuffet

Ved universitetet i Agder svarer 24 personer at de har opplevd seksuell trakassering, og 14 av disse har blitt utsatt for dette fra en sideordnet kollega, mens 6 ble trakassert av sin leder/ sjef eller en overordnet kollega.

– Jeg er veldig skuffet over disse resultatene som fremkommer, både på nasjonalt hold, og ikke minst på Universitetet i Agder, sier Seunn Smith-Tønnessen, universitetsdirektør ved UiA.

Av totalt 816 personer som har besvart undersøkelsen på Universitetet i Agder, er det to personer som svarer at de har opplevd at noen har skaffet seg seksuell omgang med dem ved bruk av vold, eller at de har følt seg tvunget, truet eller presset til seksuell omgang.

Seunn Smith-Tønnessen

– Jeg er veldig skuffet over disse resultatene som fremkommer, både på nasjonalt hold, og ikke minst på Universitetet i Agder, sier Seunn Smith-Tønnessen, universitetsdirektør ved UiA.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

– Vi har jobbet lenge med holdninger og nulltoleranse ved universitetet, så det er klart at når det rapporteres om to så alvorlige overgrep som voldtekt, så blir man både overrasket og veldig skuffet.

Nå skal arbeidet intensiveres, sier direktøren.

Etter #metoo

Iselin Nybø mener det er spesielt alvorlig at dette har skjedd på tross av at metoo-kampanjen har blitt godt kjent.

– Kartleggingen har kun sett på hendelser og opplevelser på arbeidsplassen, og innenfor de siste 12 månedene, altså etter #metoo. Dette viser at problemet fortsatt er både akutt og aktuelt, sier Nybø.

Høye mobbetall

13 prosent av de spurte svarer at de har blitt mobbet eller trakassert i sitt nåværende arbeidsforhold i løpet av de siste 12 månedene. De fleste oppgir at de er mobbet og trakassert av kollegaer.

– Det er ikke slik vi ønsker å ha det i universitets- og høyskolesektoren. Mobbing og trakkassering er forbudt.

– Det er viktig at institusjonene fortsetter å bekjempe trakassering. De må jobbe med kulturen og med ordningene for å rapportere uønsket atferd, sier Nybø.