NRK Meny
Normal

19-åring dømt i narkotikasak

Utenfor en ungdomsskole i Arendal oppbevarte en 19 år gammel mann kokain og hasj. Nå er han dømt til 60 timers samfunsstraff for dette og for blant annet kjøp og salg av narkotika.

Sørlendingen har ved flere anledninger solgt hasjis i Aust-Agder og flere andre steder, ifølge dommen. Han er også dømt for å ha kjøpt mer enn 3,5 gram kokain og minst 70 gram hasjisj.

I november 2014 på en parkeringsplass utenfor Lunderød ungdomsskole i Arendal oppbevarte 19-åringen cirka 48 gram hasj og 3,5 gram kokain. Dette er også en del av dommen.

19-åringen er nå dømt i det som gikk som en tilståelsessak i Aust-Agder tingrett i slutten av januar. Mannen er også dømt til å betale 3000 kroner.

I dommen går det frem at mannen forklarte i retten at han solgte til flere ulike personer, slik at stoffet har blitt spredt.

Retten mener det er straffeskjerpende at 19-åringen har solgt stoff til andre unge personer.

Den siktede gav i et rettsmøte i Aust-Agder tingrett i slutten av januar en uforbeholden tilståelse. 19-åringen er tidligere ustraffet.

Dette har retten vurdert som formildende omstendigheter.

Mannen forklarte i retten at han nå forsøker å slutte helt med narkotika, at han har sluttet med omsetning av dette, «og i det hele tatt forstår at dette er noe han ikke burde beskjeftige seg med. Sterke individualpreventive hensyn taler derfor for at siktede ikke idømmes ubetinget fengsel, men derimot samfunnsstraff», står det videre i dommen.

Straffen på 60 timers samfunsstraff er i tråd med det påtalemyndigheten foreslo.