Fotlenker på voldsmenn

Krisesenter krever elektroniske fotlenker på potensielle voldsmenn etter kvinnedrap.

Voldsalarm
Foto: Kjell Pihlstrøm / NRK

  

 

 

 

Lensmann i Søgne og Songdalen, Terje Pedersen
Foto: Asbjørn Odd Berge / NRK

Lensmann i Søgne og Songdalen, Terje Pedersen, mener systemet med voldsalarm er for dårlig.

Den drepte kvinnen på Sørlandet aktiviserte sin alarm fredag, men den viste feil adresse.

Voldsalarmen viste at kvinnen skulle være på Gimlemoen i Kristiansand, mens kvinnen var i sin bolig på Nodeland.

Dermed tok det 25 minutter før politiet kom fram til Nodeland. Da var kvinnen død.

 

 

Politimester Bjørn Hareide om voldsalarmer
Foto: Kjell Pihlstrøm / NRK

 Begrenset trygghet

Politimesteren ved Agder politidistrikt, Bjørn Hareide, sier at mobile voldsalarmer bare gir voldsofrene begrenset trygghet.

-Ingen går rundt med politiet i veska selv om de er utstyrt med voldsalarmer, sier Hareide til NRK.

 

Han sier at Politidirektoratet nettopp har mottatt en rapport fra Politiets data- og materiellverk som nettopp beskriver sårbarheten ved mobile voldsalarmer.

-Det er viktig at de som blir tildelt slike alarmer er klar over begrensningene - ikke minst ved forflytninger, sier Hareide.

Han vil ikke kommentere den konkrete etterforskningen som nå pågår etter drapet på en kvinne på Nodeland fredag. 

 

Fotlenke

Nestleder Tove Hægg Versland ved Agder krisenter sier til NRK at hun nå krever elektronisk overvåking av potensielle voldsmenn.

Versland sier elektroniske fotlenker på slike menn er helt nødvendig for å trygge utsatte kvinner.

Politiet vil dermed til en hver tid ha oversikt over hvor disse personene befinner seg, sier Hægg Versland.

Politimester Bjørn Hareide sier han har mye til overs for ideen om elektronisk overvåkning av potensielle voldsutøvere.

Det er et spørsmål om hvem som skal bære belastningen ved slik overvåkning, og det kan ofte være slik at voldsutsatte kvinner får en ekstra belastning ved å måtte gå med voldsalarm, sier Hareide.

 

 

 

 

Paul Magne Lunde Agder politidistrikt
Foto: Kjell Pihlstrøm / NRK

 Avklaring etter påske

Etter påske regner politiet med å få klarlagt årsaken til problemene med voldsalarmen til den drepte kvinnen på Nodeland.

Det sier familievoldskoordinator Paul Magne Lunde ved Agder Politidistrikt til NRK Sørlandet.

Han sier at politiets etterforskning av denne delen av drapssaken bare er i startfasen.

Lunde sier at det mobile voldsalarmsystemet har begrensinger. De er knyttet til GPS-delen som krever fri sikt til satelitt for å fungere effektivt. Det gjør at signaler som bli sendt inne fra hus blir usikre, sier Lunde. 

 

Siste nytt fra NRK Sørlandet

Her trenger du ikke betale for tøy

Her trenger du ikke betale for tøy