Drapsdømt anker

27-åringen som er dømt for Songdalendrapet anker til Høyesterett.

Drap på Nodeland, Kristiansand

Sørgende la ned blomster utenfor Laursens hjem i Songdalen i mars i fjor.

Foto: Schrøder, Tor Erik / SCANPIX

Mannen ble dømt til 15 års forvaring i lagmannretten for drapet på Elin Laursen i mars i fjor.

Han anker både over saksbehandlingen, lovanvendelsen og straffeutmålingen, skriver Fædrelandsvennen.

27-åringens forsvarer argumenterte i retten for at hans klient ikke var tilregnelig i gjerningsøyeblikket, men juryen var uenig og fant 27-åringen skyldig.

Anken til Høyesterett skal behandles av kjæremålsutvalget.

Dersom anken blir forkastet blir dommen fra lagmannsretten om 15 års forvaring stående.