- Vil vekke latter

Stortingsrepresentant mener Evjes snuoperasjon i fengselsspørsmålet vil bli latterliggjort i sentrale politiske miljøer.

Evjemoen fengsel

Evjemoen fengsel.

Foto: Sundsdal, Svein / NRK

Evjes nei til fengsel har skapt mye debatt de siste dagene.

Stortinget har altså lovet å bevilge penger til nye soningsanstalter på Evjemoen, men det kommunale selskapet Evjemoen næringspark har etter at midlene ble klare satt ned foten for en slik løsning i Evje.

Evje-Ordfører Bjørn Ropstad, som lenge har jobbet for å få fengsel i kommunen, har etter næringsparkens beslutning sagt seg uvillig til å overstyre den beslutningen. Dette vekker sterke reaksjoner.

Stortingsrepressentant for Aust-Agder AP, Freddy de Ruiter, mener helomvendingen kan gjøre det vanskelig for Sørlandet å få andre ting de gjerne vil ha i fremtiden.

Skader sørlandets renommé

Freddy de Ruiter

Freddy de Ruiter er redd fengsels-neiet i Evje kan få fremtidige konsekvenser for Sørlands-regionen.

Foto: dna.no

- Det har i denne saken vært jobbet hardt, både lokalt og regionalt. Både Ordføreren og resten av det politiske miljøet i Evje ønsket et fengsel. Når de da får det - men etterpå ombestemmer seg, virker det spesielt, sier de Ruiter, og legger til følgende:

- Jeg tror dette vil vekke latter i det sentrale politiske miljøet.

Han vil ikke spekulere i hvordan Sørlandet konkret kan bli rammet av helomvendingen i Evje, men tror Agder-fylkene på enkelte områder kan bli nedprioritert til fordel for andre landsdeler.

- Når Sørlandet i fremtiden skal konkurrere med andre landsdeler om blant annet statlige arbeidsplasser, er jeg redd dette kan bli brukt som et argument mot oss, tror de Ruiter.

Evje ikke nok

Politikerne bestemmer

Dårlig samarbeid

Stortingsrepresentant for Vest-Agder KrF, Dagrun Eriksen, mener de Ruiter overdimensjonerer saksomfanget.

- Jeg tror overhodet ikke at dette vil være ødeleggende for landsdelen. Jeg tror heller at problemet her på Sørlandet er at vi ikke har klart å få til et godt samarbeid mellom Aust- og Vest-Agder, mener Eriksen.

Dagrun Eriksen

Dagrun Eriksen mener politikerne i Agder-fylkene bør stå mer samlet.

Foto: NRK

At de to Agderfylkene ikke klarer å samarbeide bedre, tror hun kan være mer ødeleggende i forhold til hvordan Sørlandet skal bli prioritert i fremtidige bevilgnings-spørsmål.

KrF-politikeren mener utspill fra enkelte politikere som går på at sykehuset må deles opp igjen, i tillegg til andre drastiske tiltak på grunn av fengsels-neiet i Evje, er å overdimensjonere saksomfanget. Hun mener Freddy de Ruiter og andre politikere som kommer med drastiske utbrudd i saken er mer ødeleggende for sørlandets omdømme enn Evje-Ordfører Bjørn Ropstads helomvending.

- Ja, absolutt. At flere av de Ruiters regjeringskolleger går ut og sier at fengsel-neiet i Evje er skadelig for Sørlandets renommé, er mer skadelig for Sørlandet, sier Eriksen.

Krisemøte om fengsel

Slankere fortrenger fanger

Godt samarbeid

De Ruiter avfeier imidlertid Eriksens påstand som en avledningsmanøver fra sakens kjerne.

- Det er og blir ynkelig av Ordføreren i Evje å snu som han har gjort i denne saken, mener AP-politikeren.

De Ruiter mener også, midt i mot Eriksen, at det er få fylker i landet som kan skilte med et like godt samarbeid som Agder-fylkene.