Hopp til innhold

- Vi mistenkeliggjøres

Tvedestrand-ordfører Jan Dukene tror sentrale myndigheter ikke stoler på ham og andre kystkommuner.

Ordfører Jan Dukene i Tvedestrand
Foto: Svein Sundsdal / NRK

Forslaget fra regjeringen som sier den vil vurdere å frata sørlandskommuner retten til å gi dispensasjoner fra byggeforbudet i strandsonen, får liten støtte fra Tvedestrand.

- Det virker som de ikke tror at vi er i stand til å skjøtte denne oppgaven, sier Dukene til NRK.

- Jeg føler meg mistenkeliggjort fordi vi langs kysten hele tiden får høre at vi er for slepphendte med å gi dispensasjoner, sier Dukene.

Han mener han har belegg for å si det motsatte.

Tillater kun vedlikehold

- Vi gjorde en undersøkelse over hva vi har gjort de siste 20 årene og den viste at det kun var snakk om helt marginale bygginger, sier Dukene.

- Hos oss er det i hovedsak snakk om å tillate reparasjon av brygger og utskifting av vinduer og dører og slike ting. Og det er ikke nedbygging av strandsonen, men vedlikehold av bygninger, avslutter Dukene.

Vipers i «final4»
Spiller nå
Vjakhireva: – Du får eit betre svar om to timar 01:54
Neste