Hopp til innhold

- Merkelig av Mørland

Torill Rolstad Larsen synes det er rart at Knut Mørland trekker seg fra posisjonen, men ikke partiet.

Ordfører Torill Rolstad Larsen i Arendal.

Ordfører i Arendal, Torill Rolstad Larsen.

Foto: Sundsdal, Svein / Svein Sundsdal/NRK

Ordfører i Arendal, Torill Rolstad Larsen fra Ap, synes det er merkelig at bystyrerepresentant Knut Mørland fra Krf trekker seg fra flertallsposisjonen.

Mørland mener flertallet har sviktet de bostedsløse i Arendal, og trekker seg derfor i protest fra posisjonen.

Han har også tidligere truet med å trekke seg fra bystyregruppa, men bestemte seg i sommer for å bli i KrF .

- Møter viktigere enn handling

- Det dreier seg her om Ragnar-saken. Ragnar, som var et ansikt på de bostedsløse, døde nylig av en overdose. Dette hadde ikke skjedd dersom han hadde bodd på en annen måte. Men det dreier seg ikke bare om ham, det dreier seg om alle de bostedsløse, sier Mørland til NRK.

Knut Mørland

Knut Mørland i KrF vil trekke seg fra flertallssamarbeidet.

Foto: Bierud, Espen / NRK

- Jeg har tatt opp de bostedsløses situasjon helt siden jeg kom inn i politikken, og jeg har jobbet i KrF med denne politikken og hadde håpet at da vi kom i posisjon med sosialdemokratisk parti - med ønske om å avskaffe fattigdom og å hjelpe de som stiller svakest i samfunnet - at dette skal vi få til. Men så opplever jeg at møter er viktigere enn å gjøre noe konkret.

- Jeg prøvde å si fra før sommeren, men det ble ikke gjort noe da og heller ikke etter sommeren. Og heller ikke nå, hverken i omsorgskomiteen eller i bystyret er det gjort noe. Da sier jeg at nok er nok. Jeg kan ikke være med på dette på grunn av min samvittighet, sier Mørland.

- Hva har du selv gjort?

- Jeg mener selv at jeg gjennom min bystyregruppe har presset på for at vi skal gjøre noe med dette problemet, men det har altså ikke nådd fram.

Tror på fortsatt samarbeid

- Jeg hører hva han sier og er komfortabel med det. Når han mener at vi ikke står for den politikken han står for, så står han fritt til å gjøre det han mener er rett. Vi skal fortsette å drive vår politikk, sier ordfører i Arendal, Torill Rolstad Larsen.

Når Mørland nå går ut av posisjonen, velter det flertalls-samarbeidet i Arendal bystyre mellom Arbeiderpartiet, KrF, Venstre og Senterpartiet. Rolstad Larsen tror likevel ikke at samarbeidet med KrF vil svekkes av at Mørland går ut av posisjonen.

- Nei, ikke som jeg ser det per nå.

- Men det blir vel et problem med enkeltsaker når man ikke har flertall?

- Vi må løse det gjennom å finne andre som er enige i det vi kommer fram til. Den problematikken må vi ta. Men jeg synes fremdeles det høres rart ut at en person skal være medlem av KrF - som vi har inngått et samarbeid med - men at han likevel ikke skal være det. Den saken får KrF rydde opp i selv, sier Rolstad Larsen.

Kan ikke overtales

- Hvorfor har du ikke meldt deg ut av KrF, bare av flertallet. Betyr det at du er fornøyd med den jobben KrF har gjort?

- Vi har prøvd å få dette til i posisjonen, men det tar for lang tid og det er for mye møtevirksomhet. En ny vinter igjen uten at noe nytt blir gjort, det synes jeg er ille, sier Mørland.

Rolstad Larsen er ikke enig i at ikke noe er gjort for de bostedsløse.

- Vi har fått opp miniboligene, vi har fått en heldelt omsorg på natthjemmet og miniboligene, og boligkontoret jobber med å få tak i tomt til bygging for å få et bedre tilbud til de som trenger det, sier Rolstad Larsen.

- Tror du det er bedre å sitte i opposisjon for å fikse dette, Mørland?

- Jeg tror det er best å være i posisjon for å få gjennomslag, men jeg føler ikke verdigheten til de bostedsløse blir nok ivaretatt, og når det ikke blir gjort mer enn det ordføreren regner opp denne vinteren, så er begeret fullt for mitt vedkommende, sier Mørland.

Mandag kveld er det gruppemøte i Krf. Mørland tror ikke han vil få mange negative tilbakemeldinger fra sine partifeller. Han sier ingen kan overbevise han om å fortsette.

- Nei, men kanskje jeg kan overbevise dem, sier Mørland.