- Forskjellsbehandling

Konkurransetilsynet mener Kulturdepartementet forskjellsbehandler fergerederiene . Ber om redegjørelse om hvorfor bare Color Line får ha spill ombord.

Vanskelige å spore

Konkurransestilsynet mener alle ferger skal ha slike, eller ingen. Ikke bare noen.

Foto: Junge, Heiko / SCANPIX

Konkurransetilsynet ber Kulturdepartementet gjøre rede for hvorfor det ikke er lik praksis ombord i fergene, når det gjelder spill. Color Line får ha spill ombord, mens Masterferries og Kystlink i Telemark ikke får lov.

Seksjonsleder Jostein Solberg sier at dagens praksis blir sett på som konkurransebegrensende, noe det ikke er anledning til i henhold til konkurranseloven.

Forskjellsbehandling

Solberg mener det er forskjellsbehandlng mellom Color Line og Kystlink i Telemark og Masterferries.

- Aktører som har spill ombord kan bruke det som et konkurransefortrinn, mens de andre ikke har anledning til det. Slik det er i dag har departementet bestemt at bare Color Line får ha spill ombord av dem som seiler på utlandet. Andre rederier får ikke ha og det ber vi om en redegjørelse for, sier Solberg.

Ingen myndighet 

Konkurransetilsynet har skrevet til kulturdepartementet etter at Kystlink i Telemark gjorde tilsynet kjent med saken. Solberg sier at en av tilsynets oppgaver å se til at offentlige regler faller likt ut for de regelen gjelder.

- Vi har ikke anledning til å overprøve departementets avgjørelse, men vi har anledning til å påpeke at regelen faller uheldig ut og det er det vi nå gjør, sier Solberg.

Konkurransetilsynet har bedt om svar innen 1. november og Solberg ser ikke bort fra at det ligger gode forklaringer til grunn for at departementet har gitt Color Line dispensasjon til ha spill ombord i fergene.

Regelendring

- For alt vi vet har departementet gode grunner for å gi Color Line dispenasjon, men slik vi ser saken i dag er det en unødvendig forskjellsbehandling mellom Color Line og de øvrige aktørene i markedet, mener Solberg.

Ifølge Jostein Solberg arbeider departementet med regelendringer, noe han hilser velkommen.

- For oss spiller det mindre roller hvordan reglene blir, vårt poeng er at det blir lik praksis for alle, sier seksjonsleder Jostein Solberg i Konkurransetilsynet.