Flere velger båtpant

Panteordningen for fritidsbåter har på Sørlandet ført til en mangedobling av antall båtvrak som leveres til gjenvinning. Over 2.200 båter er levert inn bare i Arendal og Kristiansand de to siste årene.