NRK Meny
Normal

Vil vurdere meir bruk av tvang i helsevesenet

Det bør vurderast auka bruk av tvang i helsevesenet for å gje utsette grupper naudsynt hjelp for å berge liv og helse, meiner helsepolitisk talskvinne i Senterpartiet, Kjersti Toppe.

Kjersti Toppe

VIL TA DEBATTEN: Stortingsrepresentant Kjersti Toppe (Sp).

Foto: Vågenes, Hallgeir / VG

For nokre dagar sidan blei ein mann i 60-åra funnen død i Florø. Han hadde i lang tid nekta å ta i mot hjelp frå kommunen. Mannen hadde vore død i fleire veker då han vart funnen.

Slike situasjonar gjer at ein må diskutere dei rettane helsepersonell har til å gripe inn for å redde liv hos utsette grupper, meiner Toppe.

– Eg har fått tilbakemeldingar frå helsevesenet om at det i nokon tilfelle kjennest veldig feil at dei skal sitte og sjå på at folk går til grunne, og at det i slike tilfelle kan vere grunn til å gå inn, sjølv om dei det gjeld motset seg det.

Furutun Florø - død mann funnen etter fleire veker

DØD I FLEIRE VEKER: I dette huset i Florø vart ein mann i 60-åra funnen død.

Foto: Malene Indrebø-Langlo / Firdaposten

– Kan ikkje tvinge folk

Mannen som vart funnen død i Florø hadde tilsyn to gonger i veka fram til mai. Men då den som hadde tilsynet vart sjukemeld gløymde kommunen å sette inn vikar. Dei vedgår at dei burde ha oppdaga at mannen var død tidlegare, men det er vanskeleg når nokon ikkje vil ha hjelp, seier fungerande rådmann Norunn Stavø i Flora.

– Dersom folk ikkje ynskjer at nokon skal kome til dei er det lite vi kan gjere. Vi kan ikkje tvinge nokon til å vere sosiale eller til å ta imot hjelp.

– Frustrerande å stå på utsida

Kjersti Toppe vil no ta debatten om meir tvungen helsehjelp opp politisk. Ho meiner pasientrettane til kvart individ må vere sterke, men at det i fleire tilfelle vil vere behov for å bruke tvang for å hindre sjukdom og død.

– Eg har og snakka med helsepersonell som har vore i slike situasjonar. Det er noko med at når dei utdannar seg som helsepersonell har dei ein vilje til, og er lærte opp til å hjelpe folk til å hindre sjukdom. Då er det veldig frustrerande å stå på utsida og sjå på at folk går til grunne.

Hans Johan Breidablik

- SAMFUNNSPROBLEM: Fagsjef Hans Johan Breidablik.

Foto: Eldgrim Fossheim / NRK

– Stadig fleire bur åleine

Hans Johan Breidablik er samfunnsmedisinar og fagsjef i Helse Førde. Han meiner det er i ferd med å bli eit samfunnsproblem at mange av dei som bur åleine vegrar seg mot å ta imot naudsynt hjelp.

– Noko av problemet ligg i at stadig fleire bur åleine og gjerne har flytta til stader der dei ikkje har noko nettverk. I så fall blir dei heilt avhengige av det offentlege nettverket. Så lenge eg har jobba i primærhelsetenesta har det ikkje vore uvanleg at folk ikkje vil ha kontakt og heller ikkje slepp deg inn.

Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.