NRK Meny

Vil truleg seie nei til kystnaboar

Mykje tyder på at Bremanger vil avslå frieriet frå Flora og Vågsøy om å bli ein stor kystkommune. Det viser ein gjennomgang Fjordenes Tidende har gjort. Vågsøy vedtok i går å starte forhandlingar med Flora, og det er også sendt invitasjon til Bremanger, som ligg i midten. Men Arbeidarpartiet gjorde nyleg vedtak om å ikkje starte forhandlingar, og også Senterpartiet er skeptiske. Bremanger har fått frist på seg til 17. februar med å svare nabokommunane.

Den nye regjeringa vurderer å kvitte seg med odelslova. Det kjem ikkje på tale, svarer bøndene.
Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.