NRK Meny

Vil oppheve fylkessamanslåing

Nesten halvparten av innbyggjarane i Sogn og Fjordane meiner Stortinget bør oppheve samanslåinga med Hordaland, syner ei meiningsmåling InFact Norge har gjort for avisa Firda. 48,6 prosent av dei spurde hadde dette synet, meedan 34,8 prosent meiner samanslåingsvedtaket bør bli ståande. 16,6 prosent svara veit ikkje.

Den nye regjeringa vurderer å kvitte seg med odelslova. Det kjem ikkje på tale, svarer bøndene.
Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.