NRK Meny

Vil legge ned Helse Førde

– Helse Førde bør bli slått saman med Helse Bergen, meiner tidlegare fagdirektør i Helse Førde, Hans Johan Breidablik. Han tykkjer helseføretaket er for lite til å vere sjølvstendig, og meiner samanslåinga av Sogn og Fjordane og Hordaland er eit godt tidspunkt å løfte debatten. Styreleiar i Helse Førde, Agnes Landstad, vil ikkje kommentere utspelet til Breidablik.

Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.