NRK Meny

Vil kjempe om 2.-plassen

Steinar Ness vil utfordre fylkesordførar Jenny Følling om 2.-plassen på Senterpartiet si stortingsvalliste for 2017, skriv Firda. Dei to har i mange år samarbeidd i lokalpolitikken i Gaular. Følling er innstilt på 2.-plassen av nominasjonsnemnda. Kven som ender opp med 2.-plassen vert avgjort på nominasjonsmøtet til Senterpartiet fredag.

Den nye regjeringa vurderer å kvitte seg med odelslova. Det kjem ikkje på tale, svarer bøndene.
Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.