Vil ha nye samtalar

Den tverrpolitiske lista i Selje kommune seier no at dei ynskjer at samtalane mellom Selje, Eid og Vågsøy blir tatt opp att. I ei pressemelding skriv leiar, Jan Vidar Smenes, at dei snarast vil ha ei opinionsundersøking der det blir avklara om kommunestyret 23,.juni bør ta stilling til ein større Nordfjord-kommune.

Jan Vidar Smenes
Foto: Silje Guddal / NRK