Vil ha fortgang på skipstunnel

Vestland Frp ber stortingsgruppa om at Stad skipstunnel vert prioritert i Stadsbudsjettet for neste år. Det seier gruppeleiar for Vestland Frp, Terje Søviknes. Prosjektet ligg inne i Nasjonal Transportplan 2018-29, med oppstart i første del av planperioden.

Stad skipstunnel
Foto: Kystverket/Snøhetta