Vil ha barnehus i Sogn og Fjordane

Venstre vil sikre tilbod om barnehus i Sogn og Fjordane. Barnehus er eit tilbod til born og unge som kan ha vore utsett for, eller vore vitne til, vold eller seksuelle overgrep. For Venstre er det viktig at barn og unge som er utsett for alvorlege handlingar som seksuelle overgrep og vald i nære relasjonar skal få hjelp omgåande, og utan uakseptabelt store reiseavstandar, heiter det i ei pressmelding.

Venstre
Foto: Pressefoto