NRK Meny

Vil gje pengar til ny hangar

Samferdsleutvalet gjekk i dag inn for å løyve tre millionar kroner til bygging av ein hangar på Sogndal lufthamn, Haukåsen. Det er Sogndal kommune, Sogn Næring og Sogn regionråd som har skrive søknaden. Det er fylkestinget som gjer endeleg vedtak i saka.

Sogndal lufthamn
Første hybridferje er på plass på Anda-Lote
Den nye regjeringa vurderer å kvitte seg med odelslova. Det kjem ikkje på tale, svarer bøndene.