NRK Meny

Vil gje pengar til ny hangar

Samferdsleutvalet gjekk i dag inn for å løyve tre millionar kroner til bygging av ein hangar på Sogndal lufthamn, Haukåsen. Det er Sogndal kommune, Sogn Næring og Sogn regionråd som har skrive søknaden. Det er fylkestinget som gjer endeleg vedtak i saka.

Sogndal lufthamn