Vik fengsel for funksjonshemma

Arbeidstilsynet krev at nybygget til Vik fengsel blir tilrettelagt også for funksjonshemma.

Vik fengsel er mellom fengsla som får fleire soningsplassar
Foto: Steinar Lote / NRK

Fengselsleiinga forstår ikkje pålegget og ber om fritak. Dei forklarar dette med at fangar med funksjonshemmingar blir plasserte andre stader i landet.

Byggearbeidet ved Vik fengsel er alt i gang, og til neste år vil talet på soningsplassar auke med 28.

Øya Bremangerlandet vil vere utan veg til fastlandet fram til neste veke.
For han som var sekundar frå å bli treft av steinblokkene, var det ei skremmande oppleving.
Over 3000 asylsøkjarar har forsvunne siste året.
  
Heile villreinstammen på Nordfjella, nær 2000 dyr, bør utryddast snarast råd. Det meiner forskarar etter at det i fjor blei påvist skrantesjuke. 
I dag møttes forskarar, politikararar og forvaltninga, for å diskutere den vidare kampen mot smitta.