Vik fengsel for funksjonshemma

Arbeidstilsynet krev at nybygget til Vik fengsel blir tilrettelagt også for funksjonshemma.

Vik fengsel er mellom fengsla som får fleire soningsplassar
Foto: Steinar Lote / NRK

Fengselsleiinga forstår ikkje pålegget og ber om fritak. Dei forklarar dette med at fangar med funksjonshemmingar blir plasserte andre stader i landet.

Byggearbeidet ved Vik fengsel er alt i gang, og til neste år vil talet på soningsplassar auke med 28.

Atle Steinar Solheim vart overraska med nyheita om at han er ein av fem nominerte
Over 80 barn var samla på Jølstraholmen for å tjuvstarte adventstida med pynting av pepperkakehus.
Å levera lekser på nett er ikkje lett når internett-tilgangen er dårleg. 
Men det ER realiteten for mange skuleelevar i distrikta. 
Skilnadane er store, trass i at bruk av data får ein stadig større plass i skulen.