Vestlandsrevyen direkte

Ekstremvêret «Vidar» og Sogn og Fjordane sin første stigebil er blant hovudsakene når Vestlandsrevyen går på lufta klokka 1845.