Vel utdanning etter arbeidsmarknad

Ungdom er i større grad opptekne av arbeidsmarknaden når dei vel utdanning. Det merkar mellom anna Høgskulen i Sogn og Fjordane. Ved sjukepleiarutdanninga har søkjartalet nesten dobla seg på seks år. Samstundes ser Høgskulen at talet søkjarar på andre utdanningar går ned.

Høgskulen i Sogn og Fjordane merkar at elevane i større grad vel utdanning etter arbeidssituasjonen.