Vart ikkje kvitt tiuren på taket

Halldis og Bjørn frå Slinde i Sogndal fekk ein tiur på biltaket i helga. Sjølv om det var både spennande og gøy, vart det etter kvart eit problem å bli kvitt han.

Halldis Nedrebø vart ikkje kvitt ein tiru på biltaket sitt

SJÅ VIDEO: Bjørn Bergum trur det er lenge til neste gang han får eit slikt møte med tiuren.

– Halldis skulle jo på jobb, så det vart etter kvart eit problem at han ikkje forsvann. Eg forsøkte å forklare det til han, men eg trur ikkje han forstod sognemål, seier Bjørn Bergum.

Bjørn er jeger, og har hatt mykje kontakt med mange ulike dyr, men å kome så tett innpå ein tiur meiner han er ganske uvanleg.

– Det var heilt spesielt, det er slikt ein berre opplever ein gong i livet, tenkjer eg.

Tiuren er kjend for å vere ein sint fugl, og kan ofte vere ei plage når han trenger seg innpå folk i til dømes skiløypa. Bjørn tykkjer likevel at denne tiuren verka snill.

– Særleg Halldis såg det ut til at han fann tonen med. Han vart nesten litt i overkant venleg, vi vart jo ikkje kvitt han til slutt, seier Bergum.

Han trur det blir lenge til han treffer på ein tiur på denne måten igjen.

– Neste gong eg møter ein tiur er det sikkert med tytebær og viltsaus rundt, men denne gongen var det hyggeleg å kome litt nærare ein.

Øya Bremangerlandet vil vere utan veg til fastlandet fram til neste veke.
For han som var sekundar frå å bli treft av steinblokkene, var det ei skremmande oppleving.
Over 3000 asylsøkjarar har forsvunne siste året.
  
Heile villreinstammen på Nordfjella, nær 2000 dyr, bør utryddast snarast råd. Det meiner forskarar etter at det i fjor blei påvist skrantesjuke. 
I dag møttes forskarar, politikararar og forvaltninga, for å diskutere den vidare kampen mot smitta.