NRK Meny

Uvêr stengjer veg

Fylkesveg 53 Årdal -Tyin er mellombels stengt på grunn uvêr, melder Statens vegvesen. Fleire trafikkmeldingar får du på nrk.no/trafikk.

Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.