NRK Meny

Uvêr stengjer veg

Fylkesveg 53 Årdal -Tyin er mellombels stengt på grunn uvêr, melder Statens vegvesen. Fleire trafikkmeldingar får du på nrk.no/trafikk.

Den nye regjeringa vurderer å kvitte seg med odelslova. Det kjem ikkje på tale, svarer bøndene.
Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.