Uvêr stengjer veg

Fylkesveg 53 Årdal -Tyin er mellombels stengt på grunn uvêr, melder Statens vegvesen. Fleire trafikkmeldingar får du på nrk.no/trafikk.