NRK Meny

Utsett fengslingsmøte

I dag skulle det ha vore nye fengslingsmøte i saka om brannen på Selje Hotel. Politiet har bede om forlenga varetektsfengsling av dei tre brørne som er sikta for å ha tent på hotellet. No er møta utsett til måndag. Per Kjetil Stautland, som forsvarar den eine av dei tre, seier at han har bede om utsetting for å kunne få tid nok til å sette seg inn i det omfattande etterforskingsmaterialet.

Selje hotel i brann
Foto: Alvin Honningsvåg
Detaljane skal finpussast
Huset til filosofen Wittgenstein flyttar.
Vestlandsbønder må hente enorme mengder naudfôr frå Austlandet og Sverige. Dette fordi begge grasavlingane på Vestlandet var langt under normalen i sommar.