NRK Meny

Utsett fengslingsmøte

I dag skulle det ha vore nye fengslingsmøte i saka om brannen på Selje Hotel. Politiet har bede om forlenga varetektsfengsling av dei tre brørne som er sikta for å ha tent på hotellet. No er møta utsett til måndag. Per Kjetil Stautland, som forsvarar den eine av dei tre, seier at han har bede om utsetting for å kunne få tid nok til å sette seg inn i det omfattande etterforskingsmaterialet.

Selje hotel i brann
Foto: Alvin Honningsvåg
Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.