NRK Meny

Utforkøyring i Askvoll

Naudetatane er på veg til Holmedal der ein bil med ein person har køyrt av vegen. Uhellet skjedde på fylkesveg 609. Politiet fekk melding klokka 1025. – Det blir opplyst å vere svært glatt på staden, opplyser politiet. Bilføraren ser ut til å ha kome frå uhellet utan fysiske skader.

Den nye regjeringa vurderer å kvitte seg med odelslova. Det kjem ikkje på tale, svarer bøndene.
Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.