NRK Meny

Uroa for folketalsnedgang

Grunna manglande resultat er det på tide å fornye næringsutviklingsapparatet i Årdal kommune. Det meiner Knut Arne Klingenberg (H), skriv Sogn Avis. Blant anna er han svært uroa for ein nedgang i folketalet, noko han meiner er motstridande med mange av årsmeldingane til Årdal Utvikling. Han får støtte av Kurt Jevnaker (V) og Aleksander Øren Heen (Sp). Både dei og Klingenberg meiner det må vere breiare kompetanse i selskapet enn den hovudvekta av politisk representasjon som er der i dag.

Første hybridferje er på plass på Anda-Lote
Den nye regjeringa vurderer å kvitte seg med odelslova. Det kjem ikkje på tale, svarer bøndene.