Tunnel opna att

Magnhildskartunnelen på fylkesveg 614 i Flora er opna att. Tunnelen var ein periode stengd på grunn av ein kabel som hang ned frå taket.