NRK Meny

Treng meir tid

Kommunaldepartementet treng meir tid før dei konkluderer om Bremanger. Det går fram av kommuneproposisjonen som vart lagt fram i dag. Vågsøy og Florø ynskjer å slå seg saman, men Bremanger som ligg midt mellom ynskjer å halde fram som eigen kommune. Departementet ber difor fylkesmannen om ein nærare gjennomgang av kommunestrukturen i området.

Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.