NRK Meny

Treng meir tid

Kommunaldepartementet treng meir tid før dei konkluderer om Bremanger. Det går fram av kommuneproposisjonen som vart lagt fram i dag. Vågsøy og Florø ynskjer å slå seg saman, men Bremanger som ligg midt mellom ynskjer å halde fram som eigen kommune. Departementet ber difor fylkesmannen om ein nærare gjennomgang av kommunestrukturen i området.

Den nye regjeringa vurderer å kvitte seg med odelslova. Det kjem ikkje på tale, svarer bøndene.
Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.