NRK Meny

Trekkjer seg frå andreplasskampen

Aleksander Øren Heen (t.v.) tek ikkje kampen om andreplassen på stortingslista til Senterpartiet. Han var ønska av flest lokallag, men nominasjonsnemnda innstilte fylkesordførar Jenny Følling. Heen seier han støttar partiveteran Steinar Ness (t.h.), som står som motkandidat mot Følling. Nominasjonsmøtet føregår i Leikanger akkurat no.

Aleksander Øren Heen, Følling og Ness
Foto: Bildekollasj / NRK
Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.