Trafikkulukke i Sogndal

Det har vore ei trafikkulukke mellom Sogndal og Hafslo, ved avkøyringa til Ølnes. To bilar skal ha vore involvert, og naudetatane er på veg til staden, det skriv politiet på twitter.