Trafikkulukke i Fjærland

Ein bil med to personar har køyrta av vegen og landa på taket på riksveg 5 ved Bøyum i Fjærland. Politiet opplyser på Twitter at naudetatane er på veg. Det er uvisst om det er personskade.